LT | EN

CÓDIGOS (Milongos kodeksas)

Vertė Marija Giedraitytė


     Milongose visi lygūs. Kaip dainuojama: „Maestro yra toks pats, kaip ir nežinantysis”, – tai žodžiai iš tango „Cambalache” (Enrique Santos Discepolo). Tai reiškia, kad moraliniai ir socialiniai skirtumai tarp žmonių išnyksta. Vakarėlyje: „Šiandien kilmingas ir kaimietis šoks kartu ir spaus vienas kitam ranką”, – tai žodžiai iš tango „Fiesta” (Joan Manuel Serrat). Tai reikštų, kad vakarėlyje šokis sujungia žmones ir nesvarbu kokie skirtumai tarp jų egzistuoja. Čia nėra ekonominių ar kitokių krizių. Kiekvienas atrodo laimingas. Peržengti šokių salės slenkstį yra lyg kiaurai pereiti Alisos veidrodį. Viskas tampa nuostabu.
     Nuo to laiko, kai buvo nesuvokiama į Milongą ateiti nedėvint skrybėles, daug kas pasikeitė – apranga, santykiai tarp šokėjų, mandagumo taisyklės ir, visų svarbiausia, šokio būdai. Tačiau  nepaisant to, nėra jokios diskriminacijos, besiremiančios šokėjų amžiumi ar socialiniu sluoksniu. Jauni neatstumia senesniųjų, bet greičiau stengiasi iš jų mokytis. Vyrai ir moterys noriai apsikabina, nesijausdami dėl to nepatogiai.
     Dalinai laimės jausmą Milongose žmonėms suteikia pats šokimo malonumas. Kita dalis laimės jausmo kyla dar ir dėl to, kad visi yra įtraukiami į tam tikrą ceremoniją, vystančią pažįstamoje ir pasitikėjimą keliančioje aplinkoje, tam tikroje belaikėje erdvėje su aiškiai apibrėžtais vaidmenimis ir etikos principais.
     Códigos yra normos ir taisyklės, reguliuojančios socialinio tango dalyvių elgesį. Šie „įstatymai“ nediskriminuoja nė vieno, jie taikomi visiems. Sudalyvautume Milongoje bent kartą nesilaikydami Códigos ir atsidurtume ant katastrofos slenksčio!
     Kai kurie šokėjai sako, kad šios taisyklės pasirodė pirmaisiais XX a. dešimtmečiais kartu su Tango Salón vystimusi. Jų prireikė norint nustatyti tam tikras bendras mandagumo, elegancijos ir vyrų / moterų bendravimą apibrėžiančias taisykles. Senesni Milongueros nurodo, kad jos sukurtos tarp 1940-tųjų ir 1950-tųjų, t.y. Tango aukso amžiaus periodu. Jos atsirado dėl mažėjančios erdvės ir daugėjančių lankytojų. Dar kiti mano, kad jos pasirodė 1970-taisiai ir net vėliau.
     Kad ir kada jos bebūtų sukurtos, griežčiausia Códigos nuoroda yra ta, kad šokėjai turi mokėti šokti. Amžius, ūgis ar kūno sudėjimas yra nesvarbūs – svarbu priklausyti bendruomenei. Tai dar vadinama „elitizmu“ ar „pagarba Milongai“. Tiesa ta, kad Milongose nesimokoma – ten einama parodyti to, kas jau išmokta. Treniruotės turėtų vykti specialiose Praktikose arba tiesiog išsinuomotose patalpose. Jei einame į Tanguería,  iš mūsų tikimasi, kad mokame šokti ir žinome Códigos.
     Toliau aprašomos Códigos yra surinktos iš įvairiausių šaltinių: iš draugų, senų Milongueros, straipsnių. Jos apima visus Milongos etapus, pradedant įžengimu į salę ir baigiant išėjimu iš jos. Numeracija yra sudaryta remiantis šiais etapais ir jokios kitos reikšmės neturi. Prie jų pateikiami paaiškinimai yra ne taisyklių pateisinimas, o greičiau būdai, paaiškinantys kaip geriau jas suprasti.
     Sunku pateikti visas Códigos. Dauguma jų kvestionuojamos, keičiamos ar nebenaudojamos. Jų labiausiai laikomasi tradicinėse Milongose, kuriose lankosi vidutinio amžiaus ar seni Milongueros. Naujose ir madingose Milongose, kur daugiau jaunų žmonių, jos beveik pamirštos. Kartais jauni šokėjai negerbia Códigos, nes jiems trūksta informacijos. Mokytojų jie neklausia, o patys mokytojai jiems apie Códigos nepasako. O kartais taip yra dėl to, kad jaunesnieji mano, kad reikia truputį išlaisvinti stereotipines normas ir pritaikyti senus įpročius naujesniems laikams.
     Be to, kad Códigos reguliuoja elgesį, jos labai iškalbingai parodo, kad žmonės yra nuolat apžiūrinėjami kitų žmonių.
     Net jei garsiai apie tai nekalbama, visi Milongos lankytojai, kurie „išeina ant scenos“ yra vertinami. Žmonės šnabždasi apie šokėjų reputaciją, jų šokį, jų emocines būsenas. Milongos yra tarsi dideli centrai kur buriasi žmonės turintys emocinių konfliktų, žmonės ieškantys fizinio kontakto ir sensualumo (jutimiškumo). Niekas neišvengia apkalbų. Visi esame „šou dalis“. Ir nėra nieko tokio nevalingo ir kompromituojančio kaip žvilgsniai. Tokiu momentu išauga intymumo ir diskretiškumo svarba. Žmonių žvilgsniai susitinka šokių aikštelėje, tarp staliukų ir veidrodžiuose. Kiekvienas stebi ir yra pilnas troškimų.36 CÓDIGOS


Vertė Arvydas Baltrūnas

la codigos

1. Pora kuri ateina kartu, kartu ir išeina

Pora, ateidama kartu į šokių salę, parodo savo įsipareigojimus vienas kitam. Moteris gali būti ignoruojama Milongueros ir gali būti nekviečiama šokti.
Jei moteris dėl kokių nors priežasčių nusprendžia išeiti iš šokių salės, laikoma mandagiu tonu vyrui palydėti ją iki išėjimo.
 

2. Vyras ir moteris atėję kartu, bet esantys tik draugai, sėdi atskirai

Tokiu būdu parodoma, kad jie nėra pora. Be to, moteris įeidama kartu su vyru į šokių salę, gali sumažinti tikimybę jog bus kviečiama šokti kitų vyrų.
 

3. Poros ir kiti šokėjai atėję į šokių salę ir neužsirezervavę vietų, neturėtų savarankiškai sėstis prie stalelio. Jie turi prašyti organizatoriaus vietos atsisėsti

Nuolatiniai klientai ar profesionalūs šokėjai paprastai turi rezervuotus staliukus arčiausiai šokių vietos. Atsisėdimas už rezervuoto staliuko be atsiklausimo laikomas savanaudiškas ir nemandagus.
Bereikalingi ginčai pasitaiko dėl to, kad organizatoriai ne visada spėja pamatyti situaciją, o pretenzijos turi būti reiškiamos Milongos šeimininkams.
 

4. Poros, kurios sėdi prie to paties stalo šoka tik kartu

Sėdėjimas kartu rodo įsipareigojimus vienas kitam. Dėl to moteris gali būti ignoruojama Milongueros ir nekviečiama šokti.
 

5. Batus reikia persiauti prieš įeinant į šokių salę

Nėra laikoma elegantiška viešai keistis batus. Šokėjai, sėsdami prie stalo, jau turi būti pasiruošę ritualui.
 

6. Vyras kviečia moterį šokiui. Moteris nekviečia vyro.

Šis Código atsidaro siekiant džentelmeniškumo ir noro apsaugoti moterį. Jei moteris kviečia vyrą šokti, ji parodo kam teikia pirmenybę, ir jei vyras atsisako moteris patiria skausmingą atstūmimą. Taip pat ji gali būti palaikyta „laisva moterim“. Tai yra viena iš priežasčių dėl ko Tango gali būti laikomas diskriminuojantis moteris.
 

7. Vyras, gali vaikščioti tarp stalų arba nevaikščioti. Moteris turi likti savo vietoje ir neturi klaidžioti po šokių salę

Šis Código buvo nustatytas tuomet, kai moteris pradėjo eiti į šokius su savo motina ar seserimis. Pastovios lankytojos visuomet sėdi prie tų pačių staliukų, iš kur jos stebi savo mėgstamus šokėjus. Vietos pakeitimas nerekomenduojamas, nebent moteris nori pakeisti partnerius. Moteris lengviau surandama, kai sėdi toje pačioje vietoje. Jei ji kaitalios vietas prie staliukų, potencialiems šokio partneriams sunku bus ją surasti.
 

8. Jei pora sėdi prie to paties staliuko ir vyras šoka su kitomis moterimis, kiti vyrai gali kviesti jo partnerę

Tai aiškiai parodo, kad pora neturi tarpusavio įsipareigojimų. Nežiūrint to, moteris turi mažiau šansų būti pakviesta, kadangi ji atėjo su vyru. Yra laikoma nemandagu kviesti moterį šokiui neatsiklausiant vyro su kuriuo ji atėjo.
 

9. Gerai šokantis vyras kviečia tik gerai šokančias moteris

Kiekvienas šokėjas stebi kaip kiti šoka ir vertina jo/jos sugebėjimus pagal savo estetinį skonį, techninius parametrus ir emocinę būseną. Prieš pradėdami šokti, šokėjai atkreipia dėmesį į juos supančią aplinką.  Idealioje Milongoje kiekvienas yra patyręs šokėjas. Ir vyro pakvietimas, ir moters sutikimas yra suvokiami kaip rezultatas to ankstesnio stebėjimo kaip būsimas parteris(-ė) šoka. Partnerio(-ės) kritikavimas po šokio rodo mūsų pačių pastabumo trūkumus  ir negebėjimą matyti prieš pakviečiant šokti.
 

10. Jei daugiau nei viena moteris sėdi prie stalo, vyras turi pakviesti tik vieną iš jų

Kviesdamas moterį, vyras galvoja, kad ji geriausia šokėja šioje grupėje. Kviesdamas kitas, jis bus negalantiškas, nes atrodys, kad jis liko nepatenkintas šokdamas su pirmąja. Šis Código retai taikomas šiais laikais, nebent labai tradicinėse Milongose Buenos Airėse.
 

11. Vyras kviečia moterį šokti per atstumą, vos pastebimai palenkiant galvą vadinamu Cabeceo (Linktelėjimas) akių kontakto metu arba mirktelint

Tai vienas iš svarbiausių ir išsiskiriančių Código. Kvietimas žodžiu stato moterį į pavojingą ir nemalonią situaciją. Daugiau tradicinių pažiūrų moteris atmes žodinį kvietimą. Šis Código siekia išvengti situacijų kai vyras išgyvena atstūmimo kartėlį arba moteris eina šokti to nenorėdama.
Tai yra kitas argumentas (kartu su tuo, kad vyras vadovauja šokiui), kurį naudoja žmonės  teigiantys, kad Tango yra diskriminuojantis moteris.
 

12. Jei moteris nenori būti pakviesta šokiui, ji turi delikačiai nematyti kviečiančio vyro žvilgsnio ir sukti akis ar galvą šalin

Nei viena moteris nėra verčiama šokti ar priimti kvietimą šokti. Jei vyras kviečia, bet ji nenori šokti, ji turi sukti galvą į šoną lygtai jo visai nematytų. Tokiu būdu vyras netenka iniciatyvos. Moteris išvengia šokio prieš savo norą, o vyras neišgyvena atstūmimo.
 

13. Jei moteris nori šokti su vyru, kuris nukreipia Cabeceo į ją, ji turi linktelėti ir eiti į šokių aikštelę

Moteris dažnai parodo į save tardama vien lūpomis žodį „Aš?“, norėdama užsitikrinti, kad būtent ji yra kviečiama o ne šalimais sėdinti. Gali būti, kad ir kita moteris padarys toki pat gesta.
Jei ji nėra užtikrinta, privalo likti savo vietoje. Vyras patvirtins kvietimą prieidamas prie jos ir laikydamas akių kontaktą.
 

14. Moteris eina į šokių aikštelę, vyras eina prie moters

Kartais du vyrai esantys greta linkteli tai pačiai moteriai. Jei ji eis kurio nors iš jų link, tai gali reikšti, kad vienam teikia pirmenybę o kitą atstumia. Norėdama išvengti nesusipratimo ar klaidingo pasirinkimo, moteris lieka vietoje ir nerodo iniciatyvos. Jei ji nėra tikra, laukia šokių aikštelėje vyro su kuriuo ji sutiko šokti. Vyras eina link moters.
 

15. Vyras nekviečia šokti tos pačios moters dvi (ar daugiau) Tandas iš eilės

Jei šokamos dvi ar daugiau Tandų iš eilės, tai reiškia, kad pora ruošiasi išeiti arba mezgasi romanas. Šiuo atveju, moteris gali būti ignoruojama kitų Milongueros ir ji nebus kviečiama šokti.
 

16. Kiekvienas pakildamas iš savo vietos turi atkreipti dėmesį, kad jo palikta kėdė netrukdytų laisvai praeiti į šokių aikštelę

Palikdami laisvą praėjimą rodome ne tik garas manieras, bet tuo pačiu parodome solidarumą su kitais šokančiais. Kliūtys trikdo žmones ir apsunkina kelią į šokių aikštelę.
 

17. Vyras siūlo apsikabinimą

Kadangi vyras veda šokio metu, jis nustato apsikabinimą padėdamas savo dešinę ranką ant partnerės nugaros. Moteris neturėtų  pirma apsikabinti, nes apsikabindama ji parodo savo sutikimą ir atskleidžia savo jausmus vyro atžvilgiu.
 

18. Jei vyras šokį pradeda nuo Salida al Costado, jis turėtų tai daryti atsisukęs į stalus

Pradedant Salida al Costado atsisukus į šokio liniją, esame priversti palikti mūsų vietą šokio take, įsiveržti į šoninį taką, rizikuodami susidurti su kita pora ir priartėti prie šokių aikštės centro kur dažniausiai šoka mažiau įgudę šokėjai.
 

19. Daugiau patyrusios poros šoka šokių aikštelės kraštuose, mažiau įgudę – salės viduryje

Šokimas visu šokių aikštelės perimetru reiškia:
-         judėjimą ilgiausiomis atkarpomis, kai šokėjai tvarkingai juda kartu rodydami savo įgudimą tiek vyrams, tiek moterims, kurie įvertins jūsų gebėjimus;
-         bendro šokio tobulinimą taip vadinamoje „šokių aikštelės komandoje“.
Aikštelės vidurys naudojamas daugiau parodomųjų figūrų atlikimui ir yra daugiau paslėptas nuo įdėmių ir linkusių greitai kritikuoti  Milongueros žvilgsnių. Senieji Milongueros sakydavo, kad salės viduryje šoka tie, kurie bando suvedžioti moterį.
 

20. Šokti pradedama nuskambėjus keliems muzikos taktams. Šokėjai niekada nepradeda šokti iškart pasigirdus muzikai

Vyras veda šokio metu ir siūlo apsikabinimą. Taip pat jis pradeda šokti tik po to, kai pajunta ritmą ir jaučia, kad yra „įtrauktas“ muzikos. Tik prasti šokėjai pradeda šokti vos nuskambėjus muzikai.
 

21. Šokių aikštelėje poros juda ratu prieš laikrodžio rodyklę

Judėjimas tokiu būdu sudaro galimybę šokti laisvai. Judėjimo krypties pakeitimas gali būti pavojingas pilnoje salėje.
 

22. Pora, pasirinkus vietą bendrame rate tarp kitų porų, šoka nuo šokio pradžios iki pabaigos toje pačioje rato vietoje. Šokėjai turėtų vengti judėti įstrižai šokių aikštelės

Judėjimo krypties pakeitimas padidina susidūrimo tikimybę. Šokant tango, meistriškumas pasireiškia mokėjimu šokti nedideliame šokių aikštelės plotelyje. Pora gali pakeisti šokio vietą po tai kai baigiasi vienas muzikinis kūrinys ir neprasidėjo kitas.
 

23. Poros turi šokti šokių aikštelėje o ne „ant scenos“, t.y. neatlikinėti Saltos, Voleos alto, Sentadas, pirouettes ir kitų scenai skirtų figūrų

Šokant tango Salón, šokėjai ‚glosto“ grindis ir poros „čiuožia“ į priekį išlaikydamos kontaktą su grindimis. Pėdų kėlimas aukštai ir drastiški judesiai kelia pavojų aplinkiniams, nes dažnai netoliese būna kitos poros. Kadangi tango yra socialus šokis, mes turim suvokti esantys bendruomenės dalis ir suprasti jos apribojimus.
 

24. Niekas nekeičia partnerių Tandos metu

Yra mandagu ir reiškiama pagarba partneriui šokant su juo visą Tandą. Manoma, kad pirmi du šokiai skirti porai pažinti vienas kitą. Bet būna ir taip, kad kai kurios poros niekad nešokusios kartu, šoka taip lyg šoktų visą gyvenimą.
 

25. Kokie bebūtų tarpusavio santykiai porose, partneriai nebučiuoja vienas kito į lūpas šokių salėje

Tango bendruomenė renkasi į šokių salę šokti o ne demonstruoti savo romantiškus jausmus. Toks elgesys gali ką nors erzinti ar net būti suprastas kaip provokacija.
 

26. Šokėjai nesisveikina ir nesikalba šokio metu su draugais, esančiais už šokių aikštelės ribų

Jei jau šokėjai randasi šokių aikštelėje, jie turi koncentruotis į muziką ir šokį. Kalbėjimasis blaško: tai silpnina šokio energiją ir didina susidūrimo tikimybę. Šokio metu visas komunikavimas yra fizinis. Jei sveikinatės su kuo nors šokio metu, tai rodote, kad nesate dėmesingi šokiui, savo partneriui ir muzikai.
 

27. Pora nesustoja šokti, jei ji padaro klaidą šokio metu

Jei mes laikome, kad tango šokamas improvizuojant, tai pora padarius klaidą šokio metu, turi ją taip „apžaisti“, kad ji liktų nepastebėta, bei netrukdytų ir nekeltų rūpesčių kitiems šokėjams. Nežiūrint to, sustojimas ir ramus stovėjimas laikomas šokio dalimi. Kaip ir kiekvienas gyvas vyksmas, šokis teka be perstojo, atsinaujina ir tęsiasi.
 

28. Šokių aikštelėje poros privalo išlaikyti tinkamą atstumą viena nuo kitos, kad išvengtų susidūrimų

Net jei nėra įmanoma išlaikyti atstumą iki poros esančios priekyje esant perpildytai šokių salei, vis dėlto reikėtų palikti vietos laisviems judesiams, tam kad išvengtumėte galimų susidūrimų.
 

29. Pora niekada neaplenkia kitos poros šokant bendrame rate

Mes niekada nežinome kokius judesius ruošiasi daryti prieš mus esanti pora. Nežiūrint į tai, kad šokame mažoje erdvėje, turim palikti pakankamai erdvės ilgesniems žingsniams ar atlikti Corrida. Kitos poros lenkimas šokių aikštelėje kelia pavojų stipriai susidurti.
 

30. Jei poros stumteli ar atsitrenkia viena kitą, vyrai atsiprašo pakeldami savo rankas

Kada poros beatsitrenktų viena į kitą, tai bus vyro atsakomybė. Jis vadovauja šokiui, jis nusprendžia su kuo šokti, ir jis yra įsipareigojęs rūpintis moterimi, kuri dažniausiai šoka užsimerkus. Susidūrimas kaip įprasta atsitinka ne dėl to, kad abi poros trenkiasi viena į kitą, bet todėl, kad kuri nors viena pora atsitrenkia į kitą.
 

31. Pakartotinis poros atsitrenkimas į kitą porą suprantamas kaip vyro provokacija nukreipta į kitą vyrą

Iki XX a. 8-to dešimtmečio pabaigos vyrai galėjo susipešti dėl menkiausio stumtelėjimo šokių aikštelėje. Paprastai susiduriama dėl blogo šokių erdvės kontroliavimo. Tai poros, kurios įsiveržia į kitų porų judėjimo kryptį ar nežino judėjimo krypties, netinkamu momentu atlieka judesius skirtus pasirodymams, ir pan. Šokių aikštelėje mes turim būti pasiruošę netikėtumams.
 

32. Tarp dviejų muzikinių kūrinių šokėjai privalo baigti šokį ir nelikti apsikabinus

Pauzė suteikia šokėjams galimybę pasišnekučiuoti. Pasitraukimas toliau nuo partnerio (-ės) pauzės metu gali kompromituoti jį (ją) auditorijos akyse.
 

33. Jei vienas iš šokėjų nori baigti šokti, jis (ji) turi atsiprašyti ir padėkoti savo partnerei (-iui) tik pasibaigus muzikiniam kūriniui

Šokėjas (-ja) gali nebenorėti toliau šokti dėl įvairių priežasčių. Paprastai tai būna dėl to, kad yra nepatogu taip šokti kaip šoka partneris (-rė). Ir net jei šokėjas (-ja) prieš tai matė kaip būsimas partneris (-rė) šoka, susitikus šokių aikštelėje galima pajusti visai ką kita. Delikačiai ir maloniai padėkojus, neįžeidžiant žmogaus jausmų, paliekame „atviras duris“ būsimiems šokiams. Kartais poros šokant gali jaustis gerai ir patogiai, o kartais ne.
 

34. Cortinos metu tarp Tandų nešokama. Šokėjai privalo palikti šokių aikštelę

Šokimas Cortinos metu, kuri skelbia Tandos pabaigą rodo, kad šokėjai nėra Buenos Airių Milongų lankytojai, kad jie yra pradedantys šokėjai ir mažai žino arba nieko nežino apie Tango muziką. Būtent Cortina yra pertrauka tarp Tandų Milongose, reiškianti muzikos ritmo ar orkestro pasikeitimą. Jos metu šokėjai grįžta prie staliukų pailsėti ar pasiieškoti naujų partnerių.
 

35. Pasibaigus Tandai, vyras palydi moterį prie jos stalelio

Mandagumas, elegancija ir geros manieros yra pagrindiniai Códigos elementai. Moters palydėjimas prie jos stalelio yra tarsi jos palydėjimas į namus. Pasibaigus Tandai atsisveikinti šokių aikštelėje yra šiurkštu ir nedžentelmeniška.
 

36. Jei pora sutaria susitikti už Tango šokių salės ribų, jie turi išeiti atskirai

Jei jie išeina, nei vyras, nei moteris neturėtų viešai rodyti savo tarpusavio santykių. Paprastai jie susitinka gatvėje, už artimiausio kampo ar kavinėje.


.............................................................................................................................

Versta iš knygos: Gustavo Benzecry Sabá. Embracing Tango. Techniques and Metaphors between Tango and Life. Abrazos books 2007.
Knygos autorius mielai leido naudoti knygos medžiagą mūsų svetainėje tangoargentino.lt
 
Daugiau apie Codigos: http://tango-therapist.blogspot.com/p/tango-etiquette_10.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RTw1FY7YASU

Programming by alan.lt
Copyright © 2008-2024 Arvis & Vilniaus tango bendruomenė.