LT | EN

Argentinietiško tango šokis (TANGO ABC)


Vertė Vika

Ištraukos iš straipsnio pasirodžiusio 2001 sausio mėnesio „Tango Noticias“ numeryje. Tikimės, kad tai bus naudinga ne tik pradedantiesiems.


 Apie milongas

Milongos ir praktikos
Sąvoka “milonga” turi dvi prasmes. Pirmoji – tai socialinio šokio* vakarėlio pavadinimas, kurio metu šokamas argentinietiškas tango. Antroji – specifinis muzikos tipas, artimas tango giminaitis ir pirmtakas, pasižymintis nekintančiu, vienodu, greitesniu ritmu.
Sąvoka “praktika” apibrėžia būtent praktinių užsiėmimų laiką. Jo metu galima padirbėti ir įtvirtinti šokio žingsnelius, kurie buvo išmokti per pamokas ar seminarus. Dažnai tokiuose susitikimuose dalyvauja mokytojai ir besimokantys šokti, kurių galima paklausti apie vieną ar kitą žingsnelį. Praktikos metu visiškai normalu ir priimtina stabtelti ir aptarti žingsnius. Tačiau tai niekada neturėtų vykti milongos metu, kuomet žmonės susirenka pašokti ir gerai praleisti laiką.
* kaip laisvalaikio praleidimo forma viešoje erdvėje, bendraujant ir šokant savo malonumui

Kas yra tanda?
Tanda yra vieningo konkretaus stiliaus dainų ar muzikinių „gabalų“ grupė, kuriuos dažniausiai atlieka vienas orkestras. Tanda suteikia galimybę šokėjams įsijausti į muziką ir su partneriu ja pasidžiaugti daugiau nei vieną šokį. Pagal nusistovėjusią tradiciją, šokėjai šoka visą tandą su tuo pačiu partneriu. Buenos Airėse laikomasi nuostatos – jeigu tanda nebaigiama su tuo pačiu partneriu tai laikoma įžeidimu.

Kas yra Cortina?
Buenos Airėse kortina visuomet yra trumpas ne tango muzikos „gabaliukas“. Kartais tai netgi nėra šokama muzika, kuria užbaigiama viena tanda. Šis muzikinis intarpas pasitarnauja kaip užuomina šokėjams palydėti moterį atgal į jos vietą prie staliuko.

Argentinietiškas būdas pakviesti ir priimti pasiūlymą šokiui
Buenos Aires milongose kviečiant šokiui dažnai neištariama nė žodžio. Vyras žvalgysis po šokių salę bandydamas užmegzti akių kontaktą su moterimi. Moteris taipogi gali inicijuoti akių kontaktą. Jei ji nenori su juo šokti, ji nukreips nuo jo savo žvilgsnį. Jei ji nori šokti su juo, ji išlaikys akių kontaktą, vyras tuo tarpu lengvai linktels galvą parketo link. Jei ji yra nusprendusi šokti su juo, ji pritariamai tai parodys akimis. Tiktai šiame etape vyras turėtų prisiartinti prie moters stalelio ir palydėti ją į šokių salę. Šie formalumai turi daugybę paskirčių ir naudos. Pirmiausia jie apsaugo moterį nuo jausmo, kad ji yra įsipareigojusi šokti su bet kuriuo vyru, kuris priėjęs prie stalelio ją pakviečia šokiui. Antra: vyras išvengia kartaus patyrimo būti atstumtam pakvietus šokiui. Trečia: jei dėl kokios nors priežasties pasikeičia aplinkybės, ir jis ar ji apsigalvoja – niekas niekada to nesužinos.


Šokio etiketas

Šokio linija
Milongoje šokėjai privalo gerbti šokio liniją ir kryptį – judėjimą ratu prieš laikrodžio rodyklę aplink šokių aikštelę. Jei kas nors norėtų atlikti įmantrias šokių figūras, jas turėtų atlikti centre, o paskui vėl sklandžiai sugrįžti į šokio ratą. Rato kirtimas ar judėjimas įstrižai laikomas nemandagiu elgesiu, kuris taip pat gali kelti ir pavojų.
Šokėjas taip pat niekada nesieks ilgėliau užsibūti vienoje šokių linijos vietoje, nebet to reikalautų išskirtinai ilgos muzikos pauzės! Žingsneliai paprastai turėtų nešti į priekį. Lenktynės rato linijoje, kitų šokėjų pralenkimas laikomas blogu tonu.

Ar galiu šokti įmantrius žingsnelius, tokius kaip Ganchos ar aukšti Boleo?
Paprastai – ne. Šokių aikštelė gali būti pilna žmonių, o tokios figūros yra skirtos pasirodymams, bet ne socialiniams šokiams. Atliekant tokius judesius aikštelėje labai lengva kam nors įspirti. Jeigu inicijuojamas Boleo – saugumo sumetimais jis turi būti labai žemas, moters pėdą (pirštelius) paliekant kuo arčiau grindų.

Muzika groja. Kodėl niekas nešoka?
Senaisiais laikais viengungiai ateidavo į milongas lydimi giminaičių ar įgaliotų žmonių. Laiko akimirka tarp dainų būdavo tas momentas, kuomet poros galėdavo pasikalbėti niekieno neklausomos ir negirdimos. Dažnai būdavo, jog partneriai kalbėdavosi per visą dainos įžangą, kartais trukdavusią iki 30 sekundžių! Būdavo nepakartojamas įspūdis, kai visa salė pakildavo šokiui vienu metu – pasibaigus muzikinei įžangai.

Kalbėjimasis ir mokymas šokių aikštelėje
Tango tai intymus, asmeniškas ir pilnas improvizacijų šokis. Jį šokantis žmogus turėtų sutelkti dėmesį tik į savo partnerį ir muziką. Priešingai nei kituose socialiniuose šokiuose, čia šokio žingsneliai gali bet kada pasikeisti. Akivaizdu, kad mokymas šokių aikštelėje ypatingai trukdo susikaupti ir gali sukelti partnerio susierzinimą bei pavojų kitiems šokėjams. Todėl jis neturėtų vykti milongos metu šokių aikštelėje.


 
Atspausdinta turint leidimą

Programming by alan.lt
Copyright © 2008-2024 Arvis & Vilniaus tango bendruomenė.