LT | EN

Ivars laiškas iš Romos 2011 12 01

Sveikas Arvydai,

 
Mes buvome Romoje 6 dienas ir aplankėme 7 milongas iš 60-ties vykstančių savaitės bėgyje (sudariau apytikslį milongų sąrašą, kuris tikslus maždaug 90%, ir kurį rasi laiško pabaigoje). Pagrindinis mano kelionės tikslas buvo susipažinti su legendiniu DJ-umi Felix Picherna, bei pasimokyti. Jis sukuria tokią atmosferą milongose, kokios nepatyrėme net Buenos Airėse !
 
Jį gali pamatyti:
http://www.youtube.com/watch?v=mL1yFpUQe7E&;feature=related
 
Rubenas yra rašęs man, kad jis laiko Felix Picherna ir dar vieną musicalizador aukščiau virš visų kitų. Aš galiu sutikti su tuo, kadangi mes nematėme Buenos Airėse tokios tango muzikos magijos. F.Picherna – pati aukščiausia viršūnė kokią man tik teko girdėti ir matyti. Mano draugas Fabio (su kuriuo susipažinau Jūrmalos festivalio metu ir kuris pasikvietė mane pas save) supažindino mane ne tik su F.Picherna, bet ir su keliais kitais italų DJ-ais ir pristatė mane kaip vieną vedančiųjų Latvijos DJ-ų  :)
 
Kelionė mums pasisekė, oras puikus, saulėta apie 20 laipsnių šilumos. Taigi, apžiūrėjome Romą kuo puikiausiai, bet svarbiausia, pabuvojome 7-iose milongose, iš kurių į dvi nuvežė pats Fabio. Be jo pagalbos vargu ar būtumėme tiek pamatę. Fabio yra kilęs iš labai turtingos ir žinomos šeimos, dirbęs diplomatinėje tarnyboje, turintis karinį laipsnį, o dabar išėjęs į atsargą kaip ir aš :)  Jis yra lingvistikos daktaras (PhD) savo malonumui moko kalbų, savo paties sukurtu metodu, ir jau 16 metų važinėja po pasaulį šokdamas tango. Kiekvienais metais jis „privalomai“ šoka Buenos Airėse visą mėnesį, bet šį kartą jis atidėjo kelionę laukdamas mūsų atvykimo :) Jau pirmo susitikimo Jūrmaloje metu jis pajuto, kad mes galime turėti daug ką bendro, ir tai pasitvirtino mums toliau bendraujant Romoje. Jis supažindino mane su viena milongos organizatore Umbrijoje, kuri pasakojo, kad ten tango šokama ne taip seniai, ir jų tango bendruomenė skaičiumi panaši į mūsų Rygos ar Vilniaus. Šios bendruomenės Italijos masteliais yra nedidelės. Na, o Romoje paskutinius šešis metus šokančių tango ir milongų skaičius smarkiai augo. Mano nuomone, Roma tapo Europos tango sostine. Šiuo metu savaitės bėgyje būna virš 60 milongų, iš kurių didesnė pusė yra tradicinės ir kuriose šoka ganėtinai jauni žmonės, maždaug 30-40 metų. Tuo tarpu Genova, Torino ir Mantova tango bendruomenės narių amžius maždaug 50-60 metų ir ten tango šoka jau 30 metų (na gal mažiau, turint omeny italų polinkį apvalinti skaičius), ir šokamas pagrindinai tradicinis tango. Bet nuevistams, figūralistams Europos tango centras (ko gero ir viso pasaulio) yra Berlynas, nes ten beveik visos milongos (išskyrus „Max y Moric“, „Roter Tangi“ ir dar kelias) yra būtent skirtos jiems. Aplamai, Romos milongose žmonės yra geranoriški tiems, kurie šoka nuevo, jei jie netrukdo kitiems, išskyrus tradicines milongas tokias kaip „Cascabelito“. Šioje milongoje pilnai veikia Buenos Airių cabeceo (kvietimas šokti žvilgsniu ir galvos linktelėjimu per atstumą), šokėjų amžius 45-55, ir čia gali būti garsiai (per mikrofoną) paprašytas šokti padoriai. Jei šokėjas „negirdi“, tuomet jam grąžins pinigus ir paprašys palikti milongą. Publika ten labai „susicementavusi“, prieš milongą visi kartu vakarieniauja. Salė nedidelė, pusrūsyje. Žmonių prisirenka daug, vietos maža, todėl dauguma šoka milonguero. Bet mes ten neužsibuvome, nes skubėjome į milongą „Tanguera“ kur DJ-avo F.Picherna. Ten patalpa didesnė, tačiau žmonių buvo „kaip silkių statinėje“, virš 400. Pastebėjome, kad vyrų daugiau visose milongose, bet šioje tai jautėsi ypač. Nežiūrint to, F.Picherna sukūrė fantastinę atmosferą.
 
Dabar pasakosiu paeiliui. Mes atskridome ketvirtadienį 10 val. vakare į Romą. Mus pasitiko Fabio ir iškart nuvežė į milongą „Querer“, taip vadinamą milonga de barrio. Patalpa stiklinė ir primena akvariumą. Joje šoko panašiai tiek žmonių kaip penktadieninėse milongose Vilniuje. Na gal kiek daugiau. Vasaros metu atidaromos stiklinės šoninės sienos, ir žmonės sėdi tarsi parke o šoka viduje. Vėliau Fabio norėjo parodyti mums vietą, kur kartą per mėnesį vyksta reguliari didžiausia milonga Europoje. Rūmai didžiuliai, šokių aikštė 2500 m2 ir šoka apie 1000 žmonių. (Yra viena panašaus dydžio milonga Maskvoje). Šios milongos savo akimis nematėme, tad teko patikėti Fabio žodžiais.

Toliau mes nuvykome į milongą „La Milonga dei Serpenti“ kuri pakeitė vietą, nes jų patalpos remontuojamos, ir milonga vyksta dabar ten, kur šeštadieniais vyksta milonga „Milonga della Stadione“. Jei mes būtume nuvykę ten be Fabio, mes būtume atsidūrę prie užrakintų durų, nes to nežinojome. Čia, kaip ir Buenos Airėse, visų pirma labai svarbu paskambinti organizatoriui ir rezervuoti staliuką, nes to nepadarius, visi staliukai bus užimti ir teks stovėti prie baro. Reikia paskambinti dar ir dėl to, nes jei vyks kokios nors svarbios futbolo rungtynės ar labai populiari TV laida, tai milonga gali būti pavėlinta, sujungta su kita ar pan. „La Milonga dei Serpenti“ buvo tiesiog puiki tradicinė milonga, kurioje buvę netradicionalistai šoko visai normaliai. Aplamai, pamatyti Romoje vyrą, kuris šoka „ne muzikoje“ nėra lengva, tiesa, ir ten pasitaiko keistuolių :)  Kadangi mes nebuvome nuevistų milongose, tai nežinom kokio lygio advancinę choreografiją jie ten rodo :)  Fabio sakė, kad gan daug nuevistų renkasi „Il giardino del tango“, olimpiniame centre. Ten yra didelė salė, vyksta įvairiausi šou ir joje susirenka apie 500 žmonių. Taip pat ten renkasi atvykę turistai norintys pašokti. Milongos vyksta kelis kartus per savaitę. Mes nepanorėjome ten nuvykti, be to ir Fabio ten neina, nes mėgsta šokti tradicinėse milongose kur šokama milonguero. Dar vienas svarbus Romos milongų panašumas su Buenos Airių milongomis – nėra tokio lankstinuko, kur būtų išvardintos visos Romos milongos. Sąrašas maždaug 40-ties oficialių Romos milongų ir tango klubų publikuojamas žurnale: http://www.eltanguero.it/ , kurio priede yra puikus žemėlapis su pažymėtomis milongų vietomis. Skirtumas tarp milonga publico ir milonga club yra tas, kad pirmosios moka visus mokesčius ir sudaro visų grojamų kūrinių sąrašą, kad galėtų sumokėti kūrinių atlikimo autorinius mokesčius. Tango klubai kiekvieną atėjusį registruoja kaip klubo narį ir tuomet tango klubas kaip visuomeninė organizacija nemoka kūrinių atlikimo autorinių ir kitų mokesčių. Bet būna, kad ir juos tikrina finansinė policija. Abiejų grupių milongos yra oficialios milongos, ir kurių yra maždaug po 20.
 
Dar yra milongos vadinamos gratis milonga, kurios yra nemokamos ir yra tarsi kultūriniai – šviečiamojo pobūdžio renginiai (pvz. vasarą parkuose) ir kurioms nereikia mokėti mokesčių.

Dar yra nelegalios milongos, kurios nemoka mokesčių ir jų yra taip pat apie 20. Jos skelbiasi kažkur internete, informacija skleidžiama draugų tarpe, dalinamos skrajutės kitų milongų metu ir pan.
Dar yra daugybė praktikų, kur žmonės ateina pašokti 2-4 valandas.
 
Aktyvių tango šokėjų, kurie lanko milongas Romoje yra virš 10 000. Per paskutinius 6-7 metus šokančių skaičius išaugo 3 kartus ir toliau auga. Tai supratome, matydami daug naujokų milongose, ir tokių kurie šoka dar nedaug metų. Nežiūrint to, jie visi šoko „į muziką“, o merginos buvo labai malonios :)  Italų moterys savo santykiu į vyrus, savo atsipalaidavimu ir pilnu pasitikėjimu šokyje man labai priminė argentinietes. Ir jei joms patinka vyro šokimas, tai jos taip aiškiai tai parodys, kad vyrui gali greitai „nuvažiuoti stogas“.
 
Tęsiu pasakojimą apie milongas. Šeštadienį mes nuėjome į „Milonga della Stazione“. Tai normali milonga į kurią vaikšto Fabio. DJ-avo mergina, kuri sudėliojo tandas akademiškai teisingai, ir žinoma dainavo moterys daininkės estribillo. Bet po dviejų naktų su F.Pecherna jos DJ-avimas „neužkabino“. Be to cortinas buvo atpalaiduojančios (skirtos moterims) o ne „užvedančios“ ir skirtos vyrams. Kadangi vyrų buvo daugiau, tai įtakos milongai nedarė ir liaudis šoko. Aplamai atmosfera buvo gera ir mes smagiai pašokome.
 
Sekmadienį mums buvo labai sunku išsirinkti milongą iš 15 milongų, bet apsisprendėme ir nuvykome į milongą „Bario Arte“, ir šis pasirinkimas pasirodė vykęs. Milonga vyko buvusiose senose arklidėse, akustika buvo puiki, DJ-avo trys DJ-ai iš kurių pagrindinis buvo iš Sicilijos Palermo miesto. Tiesa, šioje vietoje žinoma tango mokytoja veda pamokas, ir tai iškart pasimatė, nes galėjai pastebėti „pertreniruotas“ vyresnio amžiaus moteris, kurių dauguma negalėjo atsipalaiduoti ir dirbo kaip papuošimų (adornos) mašinos, pastoviai rodydamos ką išmoko už dideles „babkes“. Ir tada aš pradėjau kviesti jaunesnes pradedančias šokėjas, ir reikalai pajudėjo teisinga linkme :)  Kadangi dauguma vyrų turėjo tokius pat tikslus, ir vėlgi vyrų buvo daugiau, tai man teko padirbėti, kad galėčiau pašokti. Taip, Romoje dauguma atvejų kviečiama šokiui naudojant cabeceo, bet jei yra pažįstami, tai galima prieiti, pakštelti į žandukus, paplepėti ir pakviesti šokiui. Jei moterys pastebi, kad vyras maloniai šoka, tai neatsakys pakviesta ir be cabeceo. Taip pat yra paplitę susitarimai kai vyras susitaria su moterimi, kad ta pašoks su jo draugu. Net jei vyrų yra daugiau, vyresnio amžiaus moteriai gali tekti pasėdėti ir ilgiau, jei ji nėra žinoma.
 
Paskutinį vakarą – pirmadienį Fabio nutarė mus nuvežti į „Mercatino di Porta Maggiore“. Ši milonga buvo arčiausiai mūsų gyvenamos vietos. Fabio nieko nežinojo apie šią milongą, ir mes nieko ypatingo nesitikėjome. Atvykome į antikvarinės parduotuvės pusrūsį, kur buvo įsikūręs šis klubas. Mes užpildėme anketą ir tapome šio klubo nariais. Įėjimo kaina 5 eurai. Už šį mokestį dar gavome gausią vakarienę ir didelį stiklą vyno. Pavalgėme ir nuėjome šokti. DJ-aus Javier muzika buvo puiki. Kadangi šis rajonas yra studentiškas, tai pagrindinai buvo studentai. Tiesa, buvo ir vyresnių žmonių. Merginos nebuvo daug pasimokę, šoko nelabai kaip, bet buvo labai mielos ir norinčios šokti. Kadangi vietos buvo labai nedaug, panašiai kaip pas mus Liepojoje, tai visi šoko milonguero labai prisispaudę. Ir čia buvo galima patirti visus šio šokio stiliaus malonumus, ir mūsų Fabio, kuris pradžioje truputį šaipėsi iš tokio primityvoko merginų tango, vėliau taip „užsivedė“, kad tik La Cumparsita prigesino jo karštį. Milongos metu Javier, kuris yra argentinietis, paėmė bandoniją, dar pora vaikinų paėmė gitaras ir pradėjo puikiai groti su dideliu užsidegimu, ir žmonės šoko. Kolosali visos kelionės kulminacija !
 
Jei nėra galimybės nuskristi į Buenos Aires, tai mūsų vyrams ir jaunimui būtina nuvykti į Romą. Tai nėra brangu. Na o vyresnėms moterims geriau būtų vykti į Torino, Genova ar Mantova. Taip, kad būtina pabuvoti Italijos milongose, o žiemą nuskristi su Ryanair‘u nėra brangiau nei pabūti Jūrmalos tango festivalyje.

Viso ko geriausio,

Ivars

 

Milongas in Rome – November 2011

24.11. - Gioverdi/Thursday

1. "La Milonga dei Serpenti” – 22:30-03:00

è alla Milonga della Stazione in Via casilina Vecchia, 96 (da via del Mandrione) - Costo: 8 € escl consum - Org: Luciano 339. 2346185; Cinzia 338. 8810249  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. "Il giardino del tango" Milonga de la gran flauta - 22.30-2.30 (24.00 Esibizione)

Via degli Olimpionici, 7 (Villaggio Olimpico) - Costo: 8 € con formula, DJ: M.Evola - Contatti: 3394514568 Note: Ingresso pizza semplice e birra piccola 10€, ingresso pizza di ogni tipo e bibita grande 12.50€. http://www.ilgiardinodeltango.it

3. Milonga "Querer" - 22:00 - 2:00

al Salone delle Fontane Via Ciro il Grande 10, Ingresso 8 € Tel: (+393)492332416/ 483862271 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Selezioni di Tanghi Classici, Musica Elettronica, e Tango Nuevo)

4. La praticonga de "La Mariposita" - 21.30-01.00

P.le K. Adenauer, 12 (all'Eur) - Caffè Palombini - Costo/Fee: 5 €. Musicalizza/DJ: Dj Lamb - Contatti/Contacts: 3351310425 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Milonga "Mon Amour" - 20:30 to 0:30

Via delle Tre Fontane 7, (Big Gym), Fee 12 €, Tel: 3381334252

6. Milonga Stregata Mme Chiffon - 21.30 - 01.30

Via Nomentana 677 - Costo: Solo ingresso € 5,00, info: 3356931526

7. Kriminal Tango - 21.00 - 02.00

Via Selinunte 57 - Costo: 3 €, info: www.spartaco.it

 

25.11 - Venerdi/Friday

1. Milonga "Tanguera" - 22.30-5:00

Via degli Angeli, 146 (Tuscolano) c/o circolo Club Arca, metro: Arco Di Travertino; Fee: 8 €. DJ Felix Picherna - Contatti: 3338150608, Eduardo Manfredi 3461411095 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Every Friday until dawn, with the magic of music FELIX PICHERNA, panelists on Geraldine Rojas and Ezequiel Palud. Milonga is 900 meters from the Metro stop "Arco di Travertino" Best dancers!)

2. Milonga "Los Latinos" - 22.30-05.00

Via della divina Provvidenza, 90 (trav.Via valcannuta - zona Boccea) - Costo/Fee: 6 €. Musicalizza/DJ: Vari - Contatti/Contacts: TEL. 0666411175

3. "Il giardino del tango" - 22.30-02.30 La Milonga Dell'Abbraccio

Via degli Olimpionici, 7 (Flaminio) - Costo/Fee: 7 €. Musicalizadores: Los Hermanos Petricca - Contatti/Contacts: 3394514568 – 0697275065

4. Milonga "La Mariposita" - 22:30 - 3:00

Via Mazzacurati, 63 (Casetta Mattei - Portuense), fee: 7 € Tel: 3351310425 / 3335300844

5. Milonga "Loft Barrio Arte" - 22:30 - 3:00/5:00

Via di Pietralata, 135 (Pietralata), 8 € (15 € con buffet/cena). Org: Giuseppe Bianchi, tel: 3495629314 / 3473511312 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.rompighiaccio.biz (traditional Milonga)

6. Milonga "Cascabelito" - 23:00 - 3:30

Via Assisi 33 (Stazione Tuscolana), Fee: 8 € e tessera. Tel: 3284756770 / 3332093379

7. Milonga "Mio Tango" - 22:30 - 2:30

Via Filoteo Alberini 53, 8 , € Tel. 3299170544, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; http://www.miotango.it 0rg.Massimo Baldassarre (Music traditional, parking, very good fingher food, traditional hospitality)

8. CUARTITO AZUL...La milonga - 22.30 - 02.30

Via Matteo Bartoli 250-270 - Costo: ?? info: PRENOTA IL TAVOLO Tel 339.5398682

9. Milonga „Tango Negro” - 22.00 - 03.00

Via Di Casalbruciato, 15 - Costo: € 5,00, info: Info 339 1714378 347 0059165

10. Milonga „Aperitivo tango” - 21.00 - 02.00

Via Sant'eufemia 8 - Costo: 8 € inc. consumazion, info: Marco: 338 7434329

11. Milonga „Artetoiles” - 23.00 - 02.00

via di casal boccone 102 b - Costo: 5 €, info: 339/7429160 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. „La Milonga delle Ciliegie” - 22.30 - 02.30

Via Delle Ciliegie 42 - Costo: 3 €, info: 3281516410 Domenico Coda

 

26.11 - Sabato/Saturday

1. Milonga "931 TangoClub" - 22:30 - 6:00,

Via Passo Corese, 11, 00178 Fee: € 8.Org.: Massimo & Fabio Tel: 335.5647168 / 380.9021704, < This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >;, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , http://www.myspace.com/liveclub931 (The milonga is near metro A station Arco di Travertino. 2 rooms - one for tradicional, another for nuevo & Chacarera)

2. Milonga "Otra Luna" - 20:00 - 1:00

Via dei Cessati Spiriti, 89 (Appia) Fee: 10 € Tel: 067825384 / 3392737619

3. "Il Giardino del Tango" La Milonga Di Tangere - 22.30-02.30 (24.00 Esibizione R.Quiroga)

Via degli Olimpionici, 7 (Villaggio Olimpico) - Costo/Fee: 8 €, Musicalizador: Vittorio Manassei - Contatti: 3397177038, 06 97275065 - 333 1881716 - 338 5845029 - 338 4367183 (26.11.- ore 18.30-20:00 Lezione di Tango Canyengue - Tutti i Liv.con Antonio Lalli e Laura Grandi)

4. "Milonga della Stazione" - 22:00 – 3:30/5:00

Via Casilina Vecchia 96, Ingresso 8 € con buffet. Info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 96346.3481823, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ELETTROTANGO@BARaTangOfficina Tangopolis - 22.30-03.00

Via Cupa, 5 (Stazione Tiburtina) - Costo: 7 € ballo (con cena 10 €). DJ: Vari - Contatti: 06/30894152 / 360602693 info: PATRIZIA MESSINA 335 591 3434, 06/9374270 - 360602693

6. "Sabato Milonguero di Traspie'" - 21.30 - 03.00,

Basilica di S.Pancrazio, Piazza San Pancrazio 7 Tel.: 345.5847470

7. Milonga "Los Latinos" – 22:30-03:30/4:00,

Via della divina Provvidenza, 90 (Boccea), Costo: 7 €. DJ: Vari - Contatti: 0666411175 Note: Cornetti a mezzanotte. Dalle 21.00 alle 22.30 pratica con G.Buzi e F.Fusaro

8. Milonga "Mio Tango" - 22:00 - 2:30

Via Filoteo Alberini 53, Fee: 8/10 €. Info: Max 3299170544 Maria Rita tc 3494417006, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; http://www.miotango.it

09. Milonga "Alicetango - gustango" - 19:00 - 2:00

Via Romolo Gessi, 6 (Testaccio), 10 € con buffet, Tel: 0645543705 / 3398780568

10. "Milonga Al Vaticano" - 22.30-02.45

Via della Conciliazione 33, Ingresso: 8 € (open bar). Org: Francesca Argentino, tel. 333.9449790, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , http://www.argentinotango.com

 

27.11 - Domenica/Sunday

1. "Milonga di San Lorenzo" - 22:30 - 2:30

Via degli Ausoni 1a(San Lorenzo). Fee: 7 €. Tel: 3391467003 / 067014517

2. Milonga Criolla "La Milonga dei Reti" – 21:00- 02:00

Via dei Reti 25 (San Lorenzo). Costo: 8 € con consumazione. Luciano 339.2346185; Cinzia 338.8810249

3. "Tango Bar" - 18.30-23.45

Via Macerata, 9 (Pigneto / Piazza Lodi) Costo: 7 € Buffet incluso. Musicalizza/DJ: Ali' - Contatti/Contacts: 06 70 30 11 01 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. "Milonga della Stazione" - 20:30 - 4:00

Via Casilina Vecchia 96, Costo: 8 € con buffet. Tel: 96346.3481823, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Milonga "La Peña" - 22.00-01.30

Via Giulio Galli, 68 (Cassia - 1400) Costo/Fee: 5 euro con consumazione. Degustazioni da 8 euro. - Musicalizza/DJ: Jose - Contatti: 0630310997,3939255604 www.ristoranteargentino.com

6. Milonga "Alicetango" - 20:00 - 01:00

Via Romolo Gessi, 6, Ingresso 8 €. Tel: 0645543705 / 3398780568, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.alicetango.it

7. Milonga "Alpheus" - 21:00 - 2:00

Via del Commercio 36 (Ostiense), Ingerso: 9 €. info: 067822250 / 3383960224 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel: 065747826 / 066531988 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Milonga "Loft Barrio Arte" - 20:00 - 1:30

Via di Pietralata, 135 (Pietralata). 8 € (13 € con buffet/cena) Tel: 3495629314 / 3473511312 org. Giuseppe Bianchi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.rompighiaccio.biz (traditional Milonga w/ some modern Tangos)

9. Milonga "El Beso Tango Club" - 20.30 - 00.00

Via Appia Nuova 17.8km (Ciampino), Costo: 7 €. Tel: 06.79340501/335.7368935

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Milonga de la Tarde "Bien Portena" / Mitreo - 20:00- 01:00,

Mitreo Via Marino Mazzacurati, 63, Fee: 8 €. http://www.tangoallegria.it Org: Silvia Colli +393335300844 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (bus 98 and 889 from Cornelia metro station, night bus 15 to central railway station)

11. Milonga "L'archivio 14" - 19:00 - 00:00

Via Lariana 14, 00199 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.larchivio14.it

12. Milonga "Mio Tango" - 21:30 - 2:30

Via Filoteo Alberini 53. Fee: 10 €. 0rg. Massimo Baldassarre.Tel. 3299170544, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; http://www.miotango.it

13. Milonga ”TangOfficina” - 18.00 - 21.00

Via Cupa 5. Costo: 6 €. con Tè,pasticcini. Info: 360602693 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. Milonga Blanca - 19.00 - 00.30

Via Tuscolana 892 - Costo: 15/10 info: 349 2332416

15. ElETTROTANGO@BARalLETTERARIO - 18.00 - 02.00

via ostiense, 95 - Caffé Letterario - Costo: 10/5, info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 3355913434

 

28.11 - Lunedi/Monday

1. Milonga "Barrio Tango" - 22:30 - 0:30,

Via di Pietralata, 135 (Pietralata), (3 €) Tel: 3495629314 / 3473511312

2. „La Terrazza del Tango” - 21.30 - 02.00

- via abdon menecali – Todi Costo: ingresso libero, info: maria vittoria 3385281307

3. „La Pulperia” c/o HulaHoop Club - 22.00 - 02.30

Via Luigi Filippo de Magistris, 91/93 - Costo: Libero + Vedi NOTE, info: HulaHoop 34931919357 / Juan 3206032732

4. „Mercatino di Porta Maggiore” - 20.30 - 02.00

via sebastiano grandis 7 - Costo: consumazione 5 euro, info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Milonga "Ametista" - 20:00 - 2:00,

Via Libetta 3, 10 €. Tel: 3474099140 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.tangoeventi.com (2 halls - one for traditional tango, the other for nuevo-style/elonga)

6. „La Milonga di Areatango” - 21.30 - 01.00

Via Fivizzano 27 - Costo: 5 €. info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - tel.: 347 3902862

 

Martedi/Tuesday

1. "Il Giardino del Tango" - 22.30-02.30

Via degli Olimpionici, 7 (Villaggio Olimpico) - Costo: 7€ DJ: R.Ricciuti - Contatti: 3394514568 Note: servizio ristorante pizzeria, 10 € pizza e birra piccola, 12.5€ pizza e birra grande

2. Milonga "TangOfficina"/"Tangopolis" - 22.30-02.00

Via Cupa, 5 (Stazione Tiburtina) - Costo: 7 €- (3) - Musicalizza/DJ: Attilio - Contatti/Contacts: 0630894152 – 360602693 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - www.tangofficina.it

3. "Living Room" - 20.30-01.00

Via Solferino, 9 (Piazza Indipendenza) - Costo: 7/10 - Contatti: Velia Petrucci tel. 338/4183061 Note: 20.30 con super aperitivo,e buffet (€10,00), dopo le h 22.30 aperitivo(€ 7,00)

4. Milonga "Loft Barrio Arte" Barrio Tango - 22:30 - 0:30

Via di Pietralata, 135 (Pietralata), (5 €) Org:G.Bianchi/ M.Berardi Tel: 3495629314 / 3473511312 (special milonga with a mix of traditional and modern Tangos) http://www.rompighiaccio.biz

5. Milonga Tradizionale Boheme „Chiusa” - 21.00 - 03.00

Via Velletri, 13 - Costo: 8 €. Info: Elio 347.4099140

6. Milonga "Mio Tango" - 22:30 - 1:30

Via Filoteo Alberini 53, only milonga 8 euro/ milonga + drink no alcoolic 10 euro, Tel. 3299170544, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; http://www.miotango.it

7. „La Milonga de la Luna” - 22.30 - 01.30

defrag via delle Isole Curzolane 75 - Costo: 5 €. Info: Francesca 3333722759 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. ELETTROTANGO@BAR[LETTERARARIO] - 20.30 - 02.00

Via Ostiense, 95 - caffé letterario -- Costo: 10 €.Info: 335 5913434 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Milonga Dello Scalo - 22.00 - 02.00

via dei volsci 159. Costo: 3-5 €. Info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 339/1467003

Mercoledi/Wednesday

1. "Il giardino del tango" - 20.00-02.00 (24.00 Concerto)

Via degli Olimpionici, 7 (Villaggio Olimpico) - Costo/Fee: 8 € - DJ: R.Ricciuti - tel. 3394514568 Note/Notes: servizio  ristorante pizzeria, 10 € pizza e birra piccola, 12.5€ pizza e birra grande

2. "Milonga del Loft" - 22:30 - 2:30

Via Affogalasino, 34 Roma, org.: Traspié This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.traspie.it/

3. "La Milonga Stregata di M.me Chiffon" - 21:00 - 1:30

Via Nocera Umbra, 96, Fee: 4 €; Org. M.me Chiffon/Zio Zeb, < This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >; Tel: 3356931526 / 3337239150

4. Milonga della Stazione - 22.30 - 02.30

Via Casilina Vecchia 96. Costo: 8 €. Info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Milonga „L' archivio14” - 22.30 - 01.30

Via Lariana 14 Costo: 3€. Info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Milonga „Cafetin de Roma” - 21.30 - 01.30

Via Bordoni, 50 - Costo: 3 €. Info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -cafetinderoma@gmail

7. „Arena” Milonga 100% non tradiz - 22.30 - 02.00

Via di Pietralata 135, c/o Club Lanciani - Costo: GRATIS. info: 3495629314 Giuseppe

 


 

 

Programming by alan.lt
Copyright © 2008-2024 Arvis & Vilniaus tango bendruomenė.